Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

KrapteKansen Limburg 2022 – Een aanvalsplan voor de Limburgse arbeidsmarkt

LocatieProvincie Limburg

TraineeInzhu Sagiyeva

Betekenis opdracht

Op dit moment ben ik bezig met de arbeidsmarkt in Limburg. Zoals bekend is, bestaat er een enorme krapte op de arbeidsmarkt in Nederland. Voor elke 100 werkelozen zijn er 144 werkplekken beschikbaar. Het is de krapste arbeidsmarkt in Nederland in de afgelopen 50 jaar!

Oproep van de Provinciale Staten
Aan het eind van vorig jaar waren er 2 moties ingebracht tijdens de PS-vergadering waarin de leden van de provinciale staten een oproep hebben gedaan tot meer acties en tot het opstellen van een aanvalsplan van de arbeidsmarkt. De twee moties hebben geleid naar de twee toezeggingen. De toezeggingen 9026 en 9028 zijn opgepakt in drie fases. Inmiddels zijn twee fases  afgerond en is de derde fase is in uitvoering. De derde fase is het organiseren het event KRAPTEKANSEN 2022.

Arbeidsmarktbrief en de verkenning
Voor de eerste fase is er een arbeidsmarktbrief opgesteld, waarin de huidige arbeidsmarkt in Limburg is beschreven. Deze brief is verstuurd aan de PS leden na de goedkeuring van gedeputeerde Stephan Satijn.

Tijdens de tweede fase, de verkenning, zijn  we in gesprek gegaan met de stakeholders die verbonden zijn aan de vijf transities: gezondheid, voeding, digitalisering, energie en circulaire economie. In deze fase hebben we met de stakeholders van de arbeidsmarkt gesproken: met de onderwijsinstellingen, LWV, arbeidsmarktregio’s enz. Op basis van alle bevindingen hebben we met de ambtenaren van de ministeries een dialoog gevoerd. De meest opvallende bevinding van de verkenning was dat de Human Capital Agenda nu belangrijker is dan ooit.

De brief en de verkenning hebben we gevoerd aan de hand van de drie opgaves: de kwalitatieve opgave, die gaat over LLO en het houden van de wendbare beroepsbevolking; de kwantitatieve opgave, waarin het tekort aan mensen centraal staat en bij het onderwijs de opgave waarin het behouden van de opleidinginfrastructuur centraal staat.

KRAPTEKANSEN Limburg 2022
Kraptekansen is het Limburgse evenement over het strategische Human Resources beleid.

KrapteKansen is georganiseerd door de Provincie Limburg in samenwerking met de Limburgse partners. Namelijk met Driessen HRM, Open Universiteit, TNO en regionale partners zoals LWV, Leo Loopbaan, Baan domein enz. De partners zijn gekozen op basis van het Triple Helix principe. Dit is een model dat de interactie toont tussen de overheid (TNO), het bedrijfsleven (Driessen) en het onderwijs (Open Universiteit).

Doel van het evenement is mensen te raken zodat zij meer dan nu gaan nadenken over hoe de mens weer centraal wordt gesteld in het realiseren van maatschappelijke transities in de huidige arbeidsmarktsituatie.

Het evenement vond op 28 november 2022 in Maaspoort, Venlo plaats.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!