Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Van het nationale klimaatakkoord naar de regionale uitvoering

TraineeImme Steinhage

Betekenis opdracht

In 2015 werd het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend door 174 landen, waaronder Nederland. Het nationale Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de afspraken die destijds zijn gemaakt. Eén van de afspraken die in dit nationale Klimaatakkoord staat omschreven is dat Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen deze energieregio’s werken gemeenten, het waterschap, de netbeheerder en de provincie samen met maatschappelijke partners aan de vormgeving van een Regionale Energie Strategie (RES). Deze omschrijft waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke duurzame warmtebronnen gebruikt kunnen worden in de eigen energieregio. Vervolgens werken de partners gezamenlijk aan de uitvoering van deze plannen.

 

Mijn opdracht focust zich op kennisdeling tussen alle partners binnen de RES Noord- en Midden-Limburg. Ontwikkelingen gaan snel, de partners krijgen met dezelfde vraagstukken te maken wanneer zij de RES afspraken vertalen naar hun eigen beleid en ze hebben vaak niet de capaciteit om al deze vraagstukken individueel aan te pakken. De RESNML organisatie wil kennisdeling tussen deze partners gaan faciliteren op een structurele wijze. Aan mij dan ook de taak om te onderzoeken op welke wijze kennisdeling het beste georganiseerd kan worden en uiteindelijk met een doordacht plan van aanpak te komen. Gelijktijdig organiseer ik ook allerlei kennissessies waarin partners ideeën uit kunnen wisselen en kennis op kunnen doen over thema’s zoals transportschaarste op het elektriciteitsnet en energiearmoede.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!