Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL): Samenwerken aan een veilige toekomst na de overstromingen van 2021

LocatieProvincie Limburg

TraineeNikki Kleikers

Betekenis opdracht

In juli 2021 hebben er ernstige overstromingen plaatsgevonden in Nederland, België en Duitsland. Onze provincie werd daarbij zwaar getroffen door hoogwater en extreme neerslag, met als gevolg enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade. Om Limburg beter voor te bereiden en te beschermen tegen deze gevolgen van extreme neerslag vraagt om een extra inspanning van alle overheden: de Provincie, het Waterschap en alle 31 Limburgse gemeenten. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) geeft invulling aan deze gezamenlijke opgave.

 Als trainee mag ik meedraaien met het programma team van WRL, en ervaring opdoen over hoe het werken in een programmasetting met meerdere uitvoerende partners in de praktijk er aan toe gaat. Mijn opdracht bestaat als het ware uit drie hoofdactiviteiten. Ten eerste ben ik verantwoordelijk voor het onderzoeken en het opstellen van een voorstel tot opbouw van een kennisinfrastructuur voor het programma. Daarnaast ondersteun ik het team binnen de Pijler Klimaatbewustzijn en Zelfredzaamheid, waarvoor ik o.a. het plan van aanpak heb opgezet, en mij nu vooral ga bezig houden met activiteiten rondom het verhogen van het klimaatbewustzijn van de Limburgse inwoners. Als laatste ondersteun ik het team Europa, waarbij wij ons momenteel focussen op het versterken van een Europees netwerk en het opzetten van een expertisegroep internationale fondsenwerving. Oftewel: een ontzettend brede opdracht waarbij ik ervaring op kan doen binnen verschillende onderdelen van het programma en zo ook verschillende competenties kan ontwikkelen.

 

 

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!