Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Laat je stem horen!

LocatieProvincie Limburg

TraineeElian Sieben

Betekenis opdracht

Mijn naam is Elian Sieben: trainee van de lichting 2021-2023 en op dit moment bezig met mijn laatste opdracht bij de Griffie van de Provincie Limburg.

De Griffie is ervoor verantwoordelijk dat Provinciale Staten, het Limburgs Parlement, haar taken van volksvertegenwoordigen, kader stellen en controleren van het dagelijks bestuur adequaat kan uitvoeren. Dit betekent o.a. het organiseren van vergaderingen van Provinciale Staten, het verwerken en klaar zetten van documenten ter besluitvorming en de ondersteuning van Statenleden in hun functie als volksvertegenwoordiger.

Daarnaast is de Griffie verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de Provinciale Statenverkiezingen, die dit jaar op 15 maart zullen plaatsvinden. Mijn rol is om de verschillende sub-opdrachten onderliggend aan de verkiezingen te coördineren en hierop regie te houden, zodat op 15 maart (en daarna) alles naar behoren verloopt.

Ook krijgen de nieuw gekozen Statenleden voor de periode 2023-2027 een introductie- en scholingsprogramma aangeboden, om hen direct mee te nemen in het reilen en zeilen van het Limburgs Parlement en hun rol hierin. Dit omdat de meeste Statenleden een baan naast hun Statenwerk doen en derhalve niet per se ervaring hebben met het politieke proces. Samen met de Statengriffier geef ik het introductie- en scholingsprogramma voor 2023 vorm en zorg ik voor de organisatie hiervan.

Kortom: een heel dynamische opdracht met korte deadlines! Maar zeer relevant!

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!