Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Een bijdrage leveren aan een duurzame mindset

LocatieGemeente Sittard-Geleen

TraineeMike Ummels

Betekenis opdracht

Ik ben mijn eerste traineeopdracht bij de gemeente Sittard-Geleen begonnen, en wel meteen bij 2 verschillende Teams: Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte (IPOR) en bij Team Economische Ontwikkeling (EO). Mijn opdracht bij Team IPOR bestaat uit het betrekken van inwoners bij klimaatadaptatie, terwijl mijn opdracht bij Team EO is om het thema ‘gedragsverandering’ te verankeren in het duurzaamheidsbeleid.

Klimaatadaptatie is een zeer actueel onderwerp. Wereldwijd natuurlijk, maar ook in Nederland en zeker ook in Zuid-Limburg. De overstromingen van juli 2021 liggen nog bij velen vers in het geheugen. De gemeente Sittard-Geleen heeft mede om die reden in 2022 een beleidsplan klimaatadaptatie vastgesteld. Een van de concrete acties is het voeren van zogenaamde risicodialogen met inwoners. In deze interactieve consultaties worden inwoners tegelijkertijd geïnformeerd over maatregelen van de gemeente en maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen, maar wordt er ook informatie opgehaald over wateroverlast. Aan mij de taak om een plan te maken deze dialoog met inwoners over wateroverlast, maar in de toekomst wellicht ook hittestress en luchtvervuiling, op een structurele manier vorm te geven.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, moeten we natuurlijk vooral proberen onze maatschappij te verduurzamen om zo de opwarming van de aarde tot een minimum te beperken. Beleidsmatig zijn daar verschillende instrumenten voor, gericht op isolatie van huizen, wijken aardgasvrij maken, en verenigingen en bedrijven helpen energie te besparen. Een ondergeschoven kindje is vaak nog gedragsverandering. We weten allemaal dat het beter is om korter te douchen, plastic te recyclen, beter het ov of fiets te pakken dan de auto, en op te letten wat we kopen. Hier is veel aandacht voor in programma’s op tv en via reclames en bewustwordingscampagnes. Maar hoe kan de gemeente hier nou aan bijdragen? Mijn opdracht is om hier een antwoord op te formuleren, een beetje pionierswerk dus. Uiteindelijk moet gedragsverandering een vast onderdeel van de duurzaamheidsvisie van Sittard-Geleen worden.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Solliciteer hier vanaf 8 april