Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Inclusie van mensen met een beperking in de Gemeente Valkenburg aan de Geul

TraineeLaetitia Wilms van Kersbergen

Betekenis opdracht

Bij mijn eerste opdracht had ik meteen een maatschappelijk zeer waardevolle opgave te pakken. Ik mocht namelijk aan de slag met het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda (hierna LIA) voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul. De LIA vloeit voort uit het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag Handicap in het kort) welke Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Het VN Verdrag Handicap omschrijft op welke manier de rechten van een persoon met een beperking moeten worden beschermd. Het verdrag heeft invloed op een breed scala aan wetten in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, en de Jeugdwet. Er is daarom landelijk besloten dat het wenselijk is via een zogeheten ‘Lokale Inclusie Agenda’ uiting te geven aan het verdrag. Via een LIA kan er namelijk op een integrale manier gewerkt worden aan betere inclusie van mensen met een beperking.

Het is belangrijk dat een LIA goed aansluit op de behoeftes van de inwoners in een gemeente. Daarom voer ik gesprekken met de zorgorganisaties die in de gemeente actief zijn, maar spreek ik ook met ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) of mantelzorgers. Ook betrek ik alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie bij mijn project. De LIA is namelijk domein overstijgend en dat betekent dat vrijwel iedere afdeling een rol heeft in het bevorderen van de inclusie van mensen met een beperking. Met de inbreng van de zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, en de afdelingen van de gemeente stel ik uiteindelijk een visie voor de komende jaren en stel ik ook een evaluatiekader op om de voortgang te kunnen toetsen.

Het is een opdracht waarin je veel verschillende kwaliteiten kunt inzetten (en aanscherpen). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een ambitieuze maar uitvoerbare visie voor een kleine gemeente, het voeren van soms gevoelige gesprekken, en ook een stukje lobbyen om het belang van de LIA (en inclusie in het algemeen) duidelijk te maken aan alle gesprekspartners. Het is een uitdagende opdracht, maar geeft daarmee ook veel voldoening. Je doet immers iets dat de leefomstandigheden van een grote groep personen kan verbeteren.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!