Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht is een sociale en saamhorige stad, waarin alle inwoners zich thuis voelen. Een stad die vanuit een rijke historie zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk-, en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

De inwonersamenstelling van Maastricht is bijzonder divers. Het inwoneraantal is weliswaar stabiel (119.616); de samenstelling verandert sterk. Een op vijf of zes inwoners is internationale student of kennismigrant. Deze groep zorgt voor een grotere dynamiek en een hoog tempo in de stad.
Deze dynamiek vraagt van de gemeente Maastricht ook een ander tempo in de organisatie: we moeten flexibel zijn, over onze eigen grenzen heen kijken en denken in kansen en mogelijkheden. Meer samenwerken. We zouden graag de Euregio ontwikkelen als een normaal werkgebied waarin Maastricht haar kennis ook dienstbaar stelt aan de regio. Internationalisering wordt de komende jaren een sleutelwoord in onze organisatie.

In de context van de externe ontwikkelingen en de organisatieontwikkeling willen we een slagvaardige, wendbare organisatie zijn. Die op tijd diensten en producten van de gewenste kwaliteit levert tegen zo laag mogelijke kosten. Dat lukt alleen met medewerkers die mee willen en kunnen gaan in de daarbij passende manier van denken en werken. Mensen die ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid zijn en die niet alleen kennis en vaardigheden in huis hebben, maar ook het vermogen om die effectief toe te passen in praktijksituaties. Mensen die flexibiliteit tonen in houding en gedrag en die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef, met een brede, internationale blik naar buiten. Mensen die de burger centraal stelt en betrekt, hands on is en proactief. Altijd gericht op het resultaat en bewust van wie of wat nodig is om het resultaat te bereiken.

Daar hoort bij dat gemeente Maastricht haar medewerkers alle gelegenheid en kansen willen bieden om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

Organisaties

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!