Werkbezoek Taalhuis Venlo

Taalhuis Venlo

 

Op donderdag 12 mei gingen we op werkbezoek in het Taalhuis van Venlo. De dag stond in het teken van het thema laaggeletterdheid: een erg relevant thema voor beginnende medewerkers binnen de publieke sector. Stichting Lezen en Schrijven (In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. | Lezen en Schrijven) opende het werkbezoek met een presentatie over wat laaggeletterdheid precies is, wat de oorzaken zijn, en welke impact het heeft op iemands leven. We leerden al snel dat in vrijwel alle (Limburgse) gemeenten laaggeletterdheid aan de orde van de dag is. Aan de hand van een Escape Box, konden we ook zelf even ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn.

Hierna maakten we kennis met het lokale beleid van gemeente Venlo, waar zo’n 23% van de inwoners laaggeletterd is. De gemeente werkt aan de uitdagingen die laaggeletterdheid met zich meebrengt, door middel van verschillende initiatieven. De uitvoerders van dit beleid, waaronder een taalconsulente en een taalvrijwilliger, lichtten kort toe hoe zij inwoners van Venlo ondersteunen bij het ontwikkelen van hun taalvaardigheden. Door hen werden mooie verhalen gedeeld over hoe laagdrempelig taalonderwijs een grote positieve verandering teweeg kan brengen in iemands leven.

Ook gingen we in gesprek met ervaringsdeskundigen van de stichting ABC (ABC belangenbehartiging van en voor laaggeletterden (a-b-c.nu)). Deze stichting zet zich in om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en mensen die hiermee kampen in contact te brengen met taalonderwijs. Alle afgevaardigden zijn zelf ex-laaggeletterd. Als afsluiter werd er in samenwerking met de ervaringsdeskundigen gebrainstormd over de casus gezinsaanpak van gemeente Venlo, waarin we in groepen bespraken hoe de gemeente in samenwerking met basisscholen en ouders de cyclus van laaggeletterdheid kan doorbreken. Hopelijk hebben onze ideeën de gemeente weer een klein stapje verder geholpen bij het aanpakken van deze uitdaging.

 

Imme, Claudia en Elian

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!