Trainingsdag Design Thinking & Teamontwikkeling

Trainingsdag Design Thinking & Teamontwikkeling

Iedere maand krijgen wij als trainees twee trainingsdagen. Dit keer vonden ze een dag na elkaar plaats en stonden ze in het teken van de groepsopdrachten die eind januari bekend en verdeeld werden.

Naast de individuele opdracht van 8 maanden hou je je namelijk bezig met een groepsopdracht. Verdeeld in 4 groepen met elk 4 personen gaat iedereen van onze lichting een aantal maanden aan de slag met de groepsopdracht. Samen met Daphne, Denise en Stef ga ik aan de slag voor de Gemeente Maastricht met een opdracht die betrekking heeft op de doelstelling ‘Aardgasvrije wijken in 2050’. Om deze doelstelling te realiseren zal de gemeente per wijk uitvoeringsplannen gaan opstellen. Wij gaan verkennen hoe ze dergelijke plannen het beste kunnen vormgeven. Om goed van start te gaan met deze opdracht kregen we een training over de Design Thinking methode en werden we begeleid in het proces van Teamontwikkeling en Samenwerking in de groepsopdracht.

Op donderdag begonnen we met de training Design Thinking. Twee van de vier groepen werden verwacht op een bijzondere locatie, namelijk de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In dit gebouw zit een academisch instituut voor beeldende kunst. Erop terugkijkend, de perfecte locatie voor deze training. Design Thinking gaat namelijk ook over het ontwerpen en vormgeven van een resultaat op een beeldende manier.

Voorafgaand aan de trainingsdag kreeg iedere groep de opdracht om minimaal 3 betrokkenen van de groepsopdracht uit te nodigen voor het middagdeel van de training. Een onderdeel van de training is namelijk een eerste gebruikers onderzoek. In deze fase van Design Thinking probeer je zoveel mogelijk informatie te verzamelen over je gebruikers/stakeholders. Deze informatie stelt je in staat een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verschillende behoeftes onder gebruikers. Hierdoor kun je het probleem scherp definiëren in de daaropvolgende fase. In ons geval betekende dit dat wij met inwoners die wij op straat tegenkwamen in gesprek zouden gaan. Daarom hebben wij als groep afgesproken ons voor te bereiden door te onderzoeken of ieder van ons al een keer een dergelijk publieksonderzoek heeft gedaan. Dit zou ons op ideeën brengen voor het formuleren en stellen van de juiste vragen.

De trainingsdag begon met een korte introductie van de methode en verschillende fases van Design Thinking. Volgens deze methodiek denk en kijk je bij het ontwerpen van een concept van jouw resultaat vanuit het gebruikersperspectief van dat resultaat. Vervolgens gingen we aan de slag met ‘The Wallet Project’. Dit is een oefening van Stanford University waarbij in hoog tempo de methode van Design Thinking wordt doorlopen. Aan de hand van het tekenen van onze ideale portemonnee doorliepen we voor de eerste keer het proces.

In de middag gingen we de methode op de eigen groepsopdracht toepassen. Allereerst werd gebruik gemaakt van elkaars denkkracht: met de twee groepen dachten we na over elkaars gebruikers en wat we van ze zouden willen weten. Vervolgens scherpte iedere groep voor zich de vragen aan waarna we op pad gingen. Wij liepen door de stad en vroegen een tiental inwoners wat zij weten en vinden van de doelstelling rondom aardgasvrije wijken. Op basis daarvan konden wij aan de slag met  het concretiseren van wensen en doelen en het beschrijven van verschillende typen gebruikers. Wij kwamen tot de conclusie dat er een grote diversiteit aan gebruikers is binnen onze opdracht. Het bracht ons op het idee om een ‘serious game’ te ontwikkelen dat is afgestemd op de individuele gebruiker. Door het spel te spelen leert de gebruiker het waarom van de doelstelling en hoe een huishouden kan bijdragen aan de benodigde transformatie.

Vrijdag gingen we aan de slag met teamontwikkeling en samenwerken in de groepsopdracht. In een dagdeel reflecteerden we aan de hand van een aantal vragen en spellen op onze persoonlijke ontwikkeling en de rol hiervan binnen de groepsopdracht. Vragen zoals ‘welk leerdoel heb je op dit moment in het traineeship en wat wil je hiermee in de groepsopdracht?’, ‘waar ligt jouw talent en welke rol past daarbij die je in de groep zou willen hebben?’ en ‘welke ambitie en focus hebben we als groep?’ stonden centraal. Op basis hiervan konden doelen in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling aangescherpt worden en doelen van de groep worden bepaald. Met name waar wij als groep in uitblinken, maar ook waar het gevaar zit waar we voor moeten waken.

Terugkijkend op deze twee trainingsdagen waren het twee intensieve trainingsdagen. Het was ontzettend fijn om zowel met de inhoud als met de groep bezig te zijn. We hebben een beter beeld gekregen van onze ideeën voor de groepsopdracht. Tevens hebben we op basis hiervan ideeën gekregen hoe we onze opdracht kunnen inkaderen: wat gaan en/of willen we wel en niet doen binnen de opdracht? Zo heeft het ons enorm veel motivatie en inspiratie gegeven voor het uitvoeren van een uitgebreider gebruikers onderzoek. De tweede trainingsdag was interessant en belangrijk op persoonlijk vlak, het ging immers op reflecteren en de vertaling maken naar doelen en behoeften in de groep tijdens de groepsopdracht.  Al met al was de opzet van deze twee trainingsdagen zeer goed in balans.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Solliciteer nu!