Burgertop? Meedoen natuurlijk!

Tijdens het traineeship raakten wij als trainees betrokken bij de burgertop. We werden gevraagd of wij als tafelheer/tafeldame deel wilden nemen aan de Burgertop Limburg. Tuurlijk doen we dat! Het is fijn om naast je opdracht aan bijvoorbeeld een evenement te kunnen deelnemen. Het geeft je een gevoel van vrijheid en je krijgt meer van de Limburgse overheid mee dan alleen de inhoudelijke opdracht. In dit geval was het een kans om deel te nemen aan een vernieuwde vorm van burgerinspraak.

Burgerinspraak? Dit kan spannend zijn voor een ambtenaar. Je wilt graag contact met de buitenwereld, waar je zelf ook toe behoort, maar hoe?  Welke rol heb je als ambtenaar en welke rol wil je nemen? Hoe (vrij) communiceer je? Heel veel vragen en heel veel onzekerheden. Het is een kans om als een van de eerste daarmee te kunnen oefenen. In eerste instantie spannend, maar uitdagend. Achteraf blijkt het ontzettend leuk te zijn om op deze wijze samen te werken met burgers!

Voorafgaand aan deze fysieke burgertopbijeenkomst vulden 4.500 Limburgers een enquête in. Hier zijn een aantal thema’s naar voren gekomen: Kwaliteit van Leven, Milieubewust Ondernemen, De Nieuwe Overheid, Digitale Sprong in de Toekomst, Veiligheid en Werkgelegenheid. Deze onderwerpen werden in de vorm van een world café verder uitgewerkt tijdens de Burgertop.
Wij hadden als tafelvoorzitters een rol om het gesprek niet op inhoud te sturen maar op proces te begeleiden. Burgers mochten hun ideeën over deze onderwerpen kwijt. Je wil iedereen graag evenveel aan het woord laten en hun inbreng goed begrijpen en dat binnen een korte tijd. De resultaten van deze fase van de burgertop zijn gebundeld en gepubliceerd.

Informatie van 4.500 Limburgers en de input van 3 bijeenkomsten in 3 grote Limburgse voetbalstadions, daar wil en moet je iets mee. Burgers konden zich aanmelden om deel te nemen aan een burgerpanel. Elk burgerpanel gaat in op een van de eerdergenoemde thema’s. De basis is er, er zijn ideeën en emoties, maar wat zien burgers als een oplossing voor de problematiek rondom de genoemde thema’s? Zij mogen een advies uitbrengen richting Provinciale Staten. De panels kregen begeleiding, wederom niet op inhoud, maar wel op proces. De trainees van RichtingZuid kregen de vraag: willen en kunnen jullie dit op je nemen? Een groep trainees zei hier volmondig ja tegen.

In de eerste helft van 2019 zijn wij als trainees aan de slag gegaan. Het is wederom een nieuwe fase van de burgertop, nog nooit op deze schaal uitgevoerd. Niks staat vast, maar ook niet alles mag. Het is met elkaar, de organisatie van de burgertop en de burgers zelf uitzoeken hoe er tot een advies gekomen kan worden. De adviezen zijn op 20 juni 2019 aangeboden aan gouverneur Theo Bovens. Het is nu aan ons om samen met de initiatiefnemers en de Raad van Advies vorm te geven aan een document en dat aan Provinciale Staten aan te bieden. Het was een leuk en uitdagend proces, er gaan dingen goed en er kunnen dingen beter. De evaluatie van de Burgertop loopt op dit moment nog.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!