Werkbezoek Limburgse taal: enne?

Op woensdag 12 januari zijn we met alle trainees digitaal samengekomen voor ons werkbezoek 'Limburgse Taal'

Helaas niet zoals gepland fysiek bij het Huis voor de Kunsten in Roermond, maar dit heeft niet afgedaan aan het programma. De rode draad van deze sessie was een kennismaking met het Limburgs vanuit verschillende velden c.q. contexten en meer inzicht in het belang om de taal levend te houden én wat hiervoor nodig is.

Voor dit werkbezoek nodigden we verschillende sprekers uit. Vanuit het Huis voor de Kunsten waren dat Ton van de Wijngaard (streektaalfunctionaris), Silvia Segers-Weusten (adviseur Limburgse taal) en Ruud van Eeten (directeur-bestuurder). Ook nodigden we Tom Peters (beleidsmedewerker cultuur, Provincie Limburg) en Esther van Loo (voorzitter Levende Talen Limburgs, docente Limburgs als tweede taal en bestuurslid Veldeke Heerlen) uit om te spreken over hun kennis en ervaringen omtrent het Limburgs. Zelf gaven we een presentatie over de belangrijkste feiten en cijfers omtrent het Limburgs. Zo blijkt uit onderzoek dat driekwart van de inwoners van de provincie Limburg Limburgs spreekt en meer dan 80% van de Limburgse inwoners positief tegenover de Limburgse taal staat.

Het Limburgs in verschillende contexten
Ton van de Wijngaard gaf een theoretisch inkijkje in het Limburgs. Wist je bijvoorbeeld al dat het Venrays onder het Kleverlands valt en het Maastrichts onder het Centraal-Limburgs? Esther van Loo nam ons mee in de verschillende initiatieven uit het veld. Zo is er momenteel een lesmethode voor cursussen Limburgs als tweede taal in ontwikkeling, waarbinnen alle varianten van het Limburgs worden belicht. Ook lopen er verschillende projecten op peuterspeelzalen en het basisonderwijs, waarbij aandacht wordt besteed aan de meertalige diversiteit onder de kinderen, waaronder natuurlijk het Limburgs. Esther gaf tevens een minilesje Limburgs waarin de trainees in vogelvlucht werden meegenomen in onder andere fonologie en klanken in het Limburgs. Tom Peters en Silvia Segers-Weusten vertelden over de rol van het Huis voor de Kunsten en de vele partners waar ze mee samen werken om het Limburgs een impuls te geven (zoals bibliotheken, gemeenten en scholen). Ook lichtten zij toe welke uitkomsten het convenant Limburgse taal dat in 2019 is getekend tot nu toe heeft opgeleverd (het convenant werd getekend door de Provincie Limburg en het Ministerie van BZK om het Limburgs als regionale taal te behouden, het gebruik ervan te bevorderen en om de positie ervan te verstevigen). Vanuit de Provincie werd onder andere de beleidsbrief erfgoed 2022-2023 gepresenteerd, waar de Limburgse taal een prominente plek in heeft.

Rol als ambtenaar van de toekomst
Het werkbezoek heeft genoeg stof tot nadenken gegeven en bij vele trainees de ogen geopend over de positie van het Limburgs in verschillende contexten en domeinen. Eén ding dat zeker is, is dat we ons moeten blijven inspannen, samen. Denk aan het Rijk, de Provincie en gemeenten, maar ook het veld zelf: alleen samen zorgen we ervoor dat dit mooi stukje immaterieel erfgoed niet verloren gaat. Onze groep trainees als ambtenaar van de toekomst kan hier een belangrijke rol in spelen. Want dat het Limburgs voor velen een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun dagelijks leven en identiteit, is een voldongen feit.

Door: Anne-Charlotte Masscheleyn en Emmy Gulikers

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!