Opdrachten

Je voert opdrachten uit in de rol van (junior) beleidsmedewerker, (junior) adviseur, of (junior) projectleider. Om je een gevoel te geven van het soort opdrachten dat de trainees uitvoeren, volgen hier een aantal voorbeelden. 

Uitvoering jaarprogramma internationalisering voor de gemeente Maastricht
Zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk is in Maastricht de wens uitgesproken om meer sturing, coördinatie en prioritering aan te brengen op het terrein van internationalisering en (Eu)regionale samenwerking. Momenteel wordt er gewerkt aan een jaarprogramma internationalisering 2018. Hierin zijn concrete projecten en acties benoemd die in 2018 aandacht krijgen en tot resultaten moeten leiden.
 
Onderdeel van het jaarprogramma vormt het komen tot een overkoepelende visie op internationalisering en (Eu)regionale samenwerking, waarin duidelijke kaders voor de toekomst gesteld worden. Deze kaderstelling wordt verbonden aan de komst van een nieuwe coalitie na de verkiezingen van maart 2018. Hieraan voorafgaand wordt een overdrachtsdocument opgeleverd namens het huidige college voor de nieuwe gemeenteraad en college, die uiteindelijk de kaders vaststellen.
 
Onderdelen van het jaarprogramma worden in nauwe samenwerking met de regio (Tripool – Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen) opgepakt. Hierbij gaat het vooral om kansontwikkeling grensoverschrijdende agglomeratievorming. De trainee treedt als adviseur op en zet zowel op abstract (visie/kaderstelling) als op concreet niveau stappen ten aanzien van internationalisering, en werkt continue aan het onderhouden en  uitbreiden van het grensoverschrijdende netwerk van Maastricht.
Deze opdracht wordt op dit moment uitgevoerd door Jop.


Verbetering dienstverlening aan ondernemers bij de gemeente Leudal
De gemeente Leudal wil graag weten op welke manier invulling kan worden gegeven aan structureel en professioneel contact met ondernemers. Ondernemers zijn namelijk belangrijk voor een gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werkgelegenheid. Door op een structurele en professionele wijze contact met ondernemers te onderhouden, worden de behoeften van ondernemers sneller duidelijk voor de gemeente. Daar kan de gemeente dan op inspelen, hetgeen leidt tot een betere dienstverlening aan ondernemers. Die betere dienstverlening zorgt dan weer voor een gunstiger vestigingsklimaat en dat zorgt dan weer voor een krachtigere lokale economie!
Ik heb veel gesprekken gevoerd met ondernemers. Hebben die ondernemers namelijk ook behoefte aan (meer) contact met de gemeente? En op welke wijze willen zij dan contact hebben? Vooral digitaal of hechten zij meer waarde aan een face-to-face gesprek? Deze vragen heb ik aan de ondernemers gesteld. Ik heb zo veel ondernemers leren kennen en ben op heel veel bijzondere plekken geweest in de gemeente Leudal. Zo heb ik de omgeving waar ik voor werk nog beter leren kennen!
Uiteindelijk ben ik met de antwoorden op de vragen die ik aan de ondernemers heb gesteld aan de slag gegaan. Ik heb voor de gemeente Leudal een rapport geschreven waarin ik 7 'verbeterpunten' voor structureel en professioneel contact met ondernemers heb aangegeven. Dit rapport heb ik voor het team waar ik onderdeel van uitmaak mogen presenteren, maar ook voor de wethouder en zelfs voor het hele College van Burgemeester en Wethouders. Best spannend, maar heel leerzaam!
Nog vragen over mijn opdracht? Neem gerust contact met Bas op.

Samenwerking tussen Provincie Limburg & Interprovinciaal Overleg (IPO)
Het IPO kent als besluitvormend orgaan het IPO-bestuur waarvan vanaf 12 april 2018 Gouverneur Theo Bovens voorzitter wordt. Deze traineeplaats is bedoeld om een betere verankering binnen het IPO-bureau te creëren. Doelstelling van deze opdracht is om de samenwerking tussen het IPO-bureau en de provincie Limburg verstevigen en optimaliseren. De belangrijkste vraag waarmee de trainee zich bezig gaat houden is: hoe ziet de samenwerking Limburg/IPO er momenteel uit en waar liggen kansen ter verbetering? Daarbij is het ook de bedoeling om op een inhoudelijk dossier nadere verdieping te zoeken die aansluit bij de achtergrond/interesse van de trainee. Een groot deel van werkzaamheden speelt zich af in Den Haag.  
Greg gaat per 1 mei met deze opdracht aan de slag!

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK