Privacy beleid

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe RichtingZuid omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de RichtingZuid. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de RichtingZuid om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

En zogenaamde cookies?
De website www.richtingzuid.nl maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer plaatst op het moment dat de site wordt bezocht. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden (bezoekersstatistieken). Cookies komen dan ook veel voor bij websites waarbij men moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat men ingelogd blijft terwijl men de site gebruikt. Ook worden cookies vaker gebruikt om instellingen te onthouden mbt functionaliteit van een website (bv. lettergrootte, gepersonaliseerde pagina).

Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, en zo te kunnen inspelen op de behoefte en vraag van u als bezoeker.

Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Zie voor meer informatie

- http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies (Internet Explorer)

- http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 (Google Chrome)

 

De volgende cookies worden door onze website geplaatst:

 

Google Analytics cookies
Om het bezoekersgedrag op onze website te kunnen analiseren gebruikt deze website Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om onze website constant te kunnen optimaliseren aan de behoefte van u als bezoeker.
De volgende gegevens worden opgeslagen in cookies:
- gegevens over het aantal bezoeken dat u aan onze website heeft gepleegd, wanneer en hoe lang u onze website bezocht heeft;
- gegevens over waar u als bezoeker vandaan komt (zoekmachine, zoekopdracht, link);
- gegevens met de laatst opgeslagen informatie vanaf welke website u onze website gevonden heeft.

Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies leest u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

 

AddThis cookie

De AddThis cookies maken het voor u als bezoeker mogelijk om berichten via sociale media en email te delen.

Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies leest u op http://www.addthis.com/privacy

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK