Politie-eenheid Limburg

Politie-eenheid Limburg

De politie-eenheid Limburg is één van de onderdelen van de Nationale politie. Naast negen andere regionale eenheden bestaat de politie verder uit een Landelijke Eenheid, het Politiedienstencentrum, de Korpsleiding en de Politieacademie. De politie beschermt, begrenst en bekrachtigt samen met partners op een transparante, eigentijdse en door de samenleving geaccepteerde manier.

Het grondgebied van de regionale eenheid Limburg beslaat de volledige provincie Limburg. De provincie Limburg heeft ongeveer 1.116.260 inwoners en kent 31 gemeenten, variërend van steden tot dorpen met kleine kernen in de plattelandsgebieden. De grotere steden zijn de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo en Roermond. Heerlen vormt samen met de gemeenten Landgraaf, Brunssum en Kerkrade het stedelijke gebied dat Parkstad wordt genoemd.

Kenmerkend voor de eenheid Limburg is altijd de grensligging geweest. De provincie is een langgerekt gebied  en deelt 139 km van haar grenzen met België en 212 km met Duitsland. Deze internationale ligging zorgt voor een eigen dynamiek met grensoverschrijdende problematieken. De politie-eenheid is circa 2.900 fte’s groot en is belast met de volledige operationele politietaak binnen de eenheid, met uitzondering van taken die belegd worden binnen de landelijke eenheid.

De politie Limburg wil verbonden zijn met de Limburgse maatschappij om antwoord te kunnen geven op veiligheidsvragen die er leven en om flexibel en wendbaar te kunnen reageren op overige steeds veranderende vraagstukken. Daarvoor is de politie in Limburg graag verbonden met de Limburgse samenleving, zodat de inwoners een goed beeld hebben van de actuele veiligheidsvraag.

Binnen de eenheid zijn de medewerkers samen verantwoordelijk voor de organisatie, zorgen ze voor elkaar en zijn ze trots op het werk dat we doen. De eenheid Limburg heeft een intern gezond en veilig werkklimaat, waar mensen zichzelf kunnen zijn.

Organisaties

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen én met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Solliciteer!