Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Lees meer

Nationaal klimaatakkoord

LocatieProvincie Limburg

TraineeJoni Wijhers

Betekenis opdracht

Nederland is volop in beweging om het Nationale Klimaatakkoord vorm te geven. Binnen dit akkoord wordt aan 5 sectortafels onderhandeld over maatregelen die de CO2-uitstoot moeten gaan verminderen. Nederland is verdeeld in 30 regio’s die elk afzonderlijk aan zet zijn om voor de sectortafels ‘gebouwde omgeving’ en ‘elektriciteit’ een Regionale Energie Strategie (RES) op te zetten. Deze RESsen zijn de basis om de energiestrategie vorm te geven. Limburg telt twee RES-regio’s: Noord- en Midden-Limburg vormen een regio en Zuid-Limburg vormt een regio. Binnen deze regio’s werken gemeenten, het waterschap en de provincie Limburg samen met maatschappelijke partners om de RES vorm te geven. Een hele klus, maar bij uitstek dé manier om door brede samenwerking een gedragen energietransitie over de bühne te krijgen.

In de afgelopen tijd hebben wij als provincie als partner van de RES onze bijdrage geleverd aan de startnotities. Deze startnotities zijn voornamelijk op het proces gericht en geven weer hoe de regio’s zich organiseren (denk aan: wie doet wat, welke werkgroepen vormen we, en wie neemt zitting in de stuurgroep). Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd over de juridische aspecten van een RES en de implicaties die dat heeft voor andere processen waar gemeenten en de provincie mee te maken heeft zoals de omgevingswet.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen én met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Solliciteer!