Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Lees meer

Nationaal landschap Zuid-Limburg

LocatieProvincie Limburg

TraineeLuc Bremen

Betekenis opdracht

Als eerste traineeopdracht heb ik gewerkt voor het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit is een programma van het cluster Ruimte van de Provincie Limburg. Binnen dit programma heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het project Stad-landzones. Dit zijn acht gebieden in Zuid-Limburg die dit programma een kwaliteitsimpuls wilt geven. Om dit te realiseren heb ik mij bezig gehouden met het opzetten van een netwerk tussen de verschillende projectleiders en voortrekkers van de gemeentes en de provincie. Dit heb ik gedaan door het organiseren van werk- en netwerksessies. Hierin is gezamenlijk het belang van het project vastgesteld.

Vervolgens heb ik een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd om dit project bij de Zuid-Limburgse bestuurders onder de aandacht te brengen. Daarnaast was het ook een mooie uitdaging om te kijken in hoeverre wij als provinciaal programma konden aansluiten op landelijke programma’s. Dit resulteerde in verkennende gesprekken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen én met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Solliciteer!