Opdrachten

Doordat de Provincie en verschillende gemeenten in Limburg samenwerken, krijgen onze trainees de kans om brede ervaring op te doen in de publieke sector. Ontdek waar onze trainees zich zoal mee bezighouden!

Puzzelen aan de toekomst van Limburg: als projectleider bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke opgaven

TraineeThomas Ewalts

Betekenis opdracht

Cluster Ruimte bij de Provincie Limburg

 “Een unieke mogelijkheid om mee te mogen werken aan de ruimtelijke ordening van Limburg en de samenwerking tussen de verschillende overheidslagen”

Voor mijn eerste opdracht ben ik momenteel werkzaam als projectleider en projectmedewerker bij twee interessante ruimtelijke vraagstukken binnen het Cluster Ruimte van de Provincie Limburg.

Ik ben projectleider van het ontwerpend onderzoekstraject voor Midden-Limburg en als projectmedewerker werkzaam bij Panorama Zuid-Limburg.

Met het oog op de ruimtelijke puzzel die voor 1 juli 2023 gelegd moet zijn, is er vanuit de gemeenten en Provinciale Staten het verzoek gedaan om een specifiekere invulling te geven aan de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Deze ruimtelijke puzzel zal de basis vormen voor het ruimtelijk arrangement dat wordt afgesloten tussen het Rijk en de Provincie Limburg op 1 oktober 2023. Deze specifiekere invulling wordt gedaan aan de hand van de ontwerpende onderzoeken die onderverdeeld zijn onder de drie regio’s van Limburg (Noord/Zuid/Midden). De verschillende regionale uitwerkingen, waar de ontwerpende onderzoeken de basis voor vormen, geven onder andere invulling aan de volgende maatschappelijke opgaven: energie, stikstof, wonen, water en landbouw. De grote (ruimtelijke) verbouwing van Nederland is namelijk voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de provincie.

Als projectleider van dit ontwerpend onderzoek voor Midden-Limburg zorg ik samen met het projectteam en de gemeenten dat de ruimtelijke kansen en knelpunten inzichtelijk worden gemaakt voor de regio. Hiervoor mag ik besluitvorming voorbereiden, voortgang van het project evalueren en monitoren, ambtelijk-bestuurlijke samenwerking vormgeven en draagvlak verwerven bij de verschillende samenwerkingspartners en gemeenten. Daarnaast mag ik als projectmedewerker van Panorama Zuid-Limburg het projectteam ondersteunen. Hiervoor ben ik betrokken bij de synthesefase, de vervolgstappen van het project en bied ik praktische ondersteuning zoals het organiseren van evenementen. Ten slotte volg ik de aansluitende plannen en richtlijnen vanuit de nationale overheden op de voet en zorg ik dat onze projecten hiermee in lijn blijven. Kortom, een heel leerzaam traject om zowel mijn interesse in bestuurskunde hierin kwijt te kunnen als het bezig zijn met ruimtelijke ordening vraagstukken voor de Provincie Limburg.

Wil jij Limburg sterker maken?

Kijk jij er naar uit om jezelf optimaal te ontwikkelen en met jouw inzet een bijdrage te leveren aan de Limburgse maatschappij? Word trainee bij RichtingZuid!

Meld je nu aan!